Onsdag 24 April
kl. 11:00 - 14:30 Livskafé - Avslutning og oppsummering Sarpsborg Rådhus
Kurset passer for deg som er 60+, og som ønsker å lære mestring for best mulig livskvalitet.

07.11.18 Livskafé1: Å ha lyst på livet

05.12.18 Livskafé2: Naturlig aldring

23.01.19 Livskafé3: Sikkerhet og trygghet i hjemmet og utenfor

13.02.19 Livskafé4: Ernæring. Du blir hva du spiser

13.03.19 Livskafé5: Fysisk aktivitet

24.04.19 Livskafé6: Avslutning og oppsummering

Det er begrensede plasser. For påmelding henvender du deg til leder av Frivilligsentralen, Ann Karine Forsberg Larsen, 

tel. 982 21 270. Seks kurskvelder koster 200 kr, som også dekker et måltid.

2020 © Sarpsborg Frivilligsentral