Aktive Sammen - Hjelp til fritidsaktivitet

Er du opptatt av barn og unges levekår? Har du lyst til å bidra til at barn som trenger støtte får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter?

Prosjekt Aktive Sammen - Hjelp til Fritidsaktivitet bygger på Fritidserklæringen og har som mål om inkludere barn og unge, med behov for støtte, i organiserte fritidsaktiviteter sammen med andre barn.

Arbeidsmetoden vi benytter i dette arbeidet heter Aktive Sammen.

Prosjektet er finansiert av Bufdir og Sparebankstiftelsen DNB

Til prosjektet trenger vi frivillige som kan sette av noen timer i uka til å hjelpe til. Dette kan være:

  • å kjøre barn til aktivitet
  • å delta sammen med barnet i aktivitet
  • å passe på søsken slik at mor/far selv kan følge barnet til aktiviteten
  • å hjelpe til når det skal skaffes treningsutstyr
  • å delta på dugnad i foreningen når mor/far ikke kan

Det er barnets interesser, valg av aktivitet og behov for støtte som avgjør hvilke oppgaver som må løses for å få barna med i de ulike fritidsaktivitetene. Barna er i alderen 6-12 år og rekrutteres i samarbeid med Sandesundsveien barneskole

Vi vil på sikt utvide tilbudet til å gjelde barn og unge inntil 16 år, og etablere samarbeid med flere instanser som kan hjelpe oss med å rekruttere deltakere til prosjektet.

For å bli frivillig må du ha fylt 18 år, levere politiattest, undertegne taushetserklæring og gjennomføre intervju før oppstart. Du vil få innføring i arbeidsmetoden "Aktive Sammen", oppfølging og veiledning, samt tilbud om å utveksle erfaringer med andre frivillige i prosjektet og faglig påfyll underveis

Er du interessert?

Da kontakter du Morten Ravneng på e-post jan-morten.ravneng@sarpsborg.com eller telefonnummer 900 52 823


2022 © Sarpsborg Frivilligsentral