Leseombud

"Leseombud" på Valaskjold bofellesskap

Aldersgruppe: For alle

Fire frivillige leser for interesserte, påmeldte beboere, maks åtte personer. To og to frivillige er tilstede, én leser og én observerer. Det blir lest små stykker, og beboerne kan komme med ønske om hva som skal leses. 

Deretter er det samtale om teksten, rundt en kaffekopp. Leseombudene har et nært samarbeid med Sarpsborg bibliotek.

2022 © Sarpsborg Frivilligsentral