Montering og reparasjon av hjelpemidler

Passer for deg som er eldre/bevegelseshemmet og har behov for montering

Vi monterer komfyrvakt, terskler mm.

Du tar kontakt med Hjelpemiddel sentralen/ASVO som gir frivillige i oppdrag å hjelpe deg med monteringen.

2019 © Sarpsborg Frivilligsentral