Lokalpolitiker fra Miljøpartiet De Grønne engasjerer seg i frivillig arbeid

Frank Vigart Thune Eriksen fra MDG er en mann med mange jern i ilden. I tillegg til å være politiker engasjerer han seg nå i arbeidet ved Sarpsborg frivilligsentral.

Frank brenner for å få flere menn med på laget, både som deltakere og frivillige. Daglig leder Ann Karine Forsberg Larsen er svært glad for at Frank nå vil bidra med sin kompetanse, særlig innen  kultur, miljø og natur. Hun og de andre frivillige gleder seg til samarbeidet.

2020 © Sarpsborg Frivilligsentral