SA Artikkel: Jeg ble satt pris på

Da Tor Aasengen flyttet til Sarpsborg for få år siden, kjente han ingen. Men han fant en løsning på hvordan han skulle unngå å bli ensom

Les hele artikkelen her:

2020 © Sarpsborg Frivilligsentral